A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Thanh tra Chính phủ

Ngày 5/1/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã ký Quyết định 02/QĐ-TTCP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được Tổng Thanh tra giao thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TTCP ngày 05/01/2022 của Thanh tra Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngàytháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Thông tư

Số 10/2014/TT- TTCP ngày 24/11/2014

Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra Nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.

Được thay thế bằng Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

20/11/2021

2

Thông tư

Số 06/2014/TT- TTCP ngày 31/10/2014

Quy định quy trình tiếp công dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật.

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

15/11/2021

3

Thông tư

Số 07/2014/TT- TTCP ngày 31/10/2014

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh

Được thay thế bằng Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

15/11/2021

4

Thông tư

Số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Được thay thế bằng Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

15/11/2021

5

Thông tư

Số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015

Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;

6

Thông tư

Số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015

Quy định vềSổ nhật ký Đoàn thanh tra;

7

Quyết định

Số 2316/QĐ-TTCP ngày 10/10/2013

Ban hành Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra.

8

Thông tư

Số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012

quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15/11/2021

9

Thông tư

Số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại;

10

Thông tư

Số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo;

11

Thông tư

Số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có


Tác giả: VP
Nguồn:thanhtra.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 205
Hôm qua : 427
Tháng 02 : 6.475
Năm 2024 : 14.641