Điều khoản sử dụng


Để trở thành thành viên chính thức bạn hãy đọc và tuân thủ các quy định sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Website của chúng tôi là 1 phần trong cổng thông tin trường học tại Việt Nam được phát triển bởi ViettelStudy.Vn. Nhằm tạo ra một hệ thống giáo dục trực tuyến kết nối và tương tác.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Trức khi bạn đăng ký là thành viên, vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong nội quy. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản nội quy này. Ban quản trị có quyền thay đổi nội dung của bản nội quy này trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên không cần báo trước. Ban quản trị sẽ có thông báo sau mỗi lần thay đổi nội quy.

Điều 1: Quy định chung

1. Khi đăng ký làm thành viên, tức là bạn đã đồng ý và chấp nhận tuân thủ mọi quy định của chúng tôi.

2. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đã cung cấp cho chúng tôi.

3. Cư xử hòa nhã và tôn trọng các thành viên khác trong cộng đồng học tập trực tuyến.

4. Tuyệt đối nghiêm cấm đăng phát, lưu hành các thông tin, hình ảnh vi phạm hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

5. Nghiêm cấm các hành vi phá hoại website của chúng tôi dưới mọi hình thức.

6. Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.

7. Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên hệ thống. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.

8. Bạn cho phép BQT giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào mà bạn đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

9. Bạn không có quyền sử dụng website của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

10. Bạn sẽ không được xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ.

11. Bạn không có quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên website của chúng tôi.

12. Khi phát hiện ra thành viên nào tham gia không tuân thủ các quy định sử dụng, BQT Website dừng tư cách thành viên lập tức mà không cần thông báo trước.

13. Các liên kết tại website có thể dẫn bạn tới các website khác, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

Điều 2: Quy định về ảnh đại diện 

1. Kích thước ảnh không quá 160x160 pixel, dung lượng không quá 1Mb.

2. Không được sử dụng ảnh có tính chất kinh dị, đồi trụy, khêu gợi hay trái với thuần phong mỹ tục, ảnh xuyên tạc truyền thống văn hoá Việt Nam.

3. Không được sử dụng hình ảnh của danh nhân, vĩ nhân, ảnh của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hay ảnh của kẻ xấu (được hiểu như: trùm khủng bố, phát xít hay tội phạm...).

4. Những ảnh đại diện vi phạm lần đầu sẽ được thay bằng ảnh đại diện của mặc định của chúng tôi. Các vi phạm tiếp theo sẽ bị khóa tài khoản.

Điều 3. Quy định về tạo tài khoản

1. Không được đặt tên tài khoản theo tên của danh nhân, tên liên quan đến tôn giáo hay tên của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước của nước CHXHCN Việt Nam, tên của kẻ xấu (được hiểu như: trùm khủng bố, phát xít, tội phạm...).

2. Không được đặt tên tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, không trong sáng, gây hiểu lầm hay với mục đích bôi xấu, chế nhạo thành viên khác.

II. QUY ĐỊNH VIẾT BÌNH LUẬN

Điều 1. Quy định về nội dung bình luận

Bạn cần xác nhận rằng tất cả các nội dung bình luận hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn. Chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ, chấp thuận và thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

1. Không tuyên truyền các nội dung vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Không dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

3. Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

4. Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

5. Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

6. Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.

7. Không lợi dụng internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

8. Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.

9. Không gửi tin đến nội dung có tính chất Spam.

10. Chịu trách nhiệm về ý kiến, quan điểm đưa ra thảo luận trên Website của chúng tôi.

11. Trong tất cả bình luận không bàn về chuyện chính trị, tôn giáo, hay những đề tài dễ gây hiềm khích.

12. BQT có quyền từ chối đăng tải hoặc loại bỏ, hoặc ngăn chặn truy cập tới bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp vào bất kỳ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

Điều 2. Quy định về spam

Những bình luận như mô tả dưới đây sẽ được liệt vào danh sách spam :

1. Trong bài có lặp lại nhiều lần cùng một chữ, một ký tự hay một nhóm ký tự vô nghĩa.

2. Gửi những bình luận có cùng nội dung (có thể do 1 nickname hoặc nhiều nickname lần lượt gửi).

3. Nhiều bình luận có cùng một nội dung của 1 thành viên được gửi liên tiếp vào 1 blast trong thời gian ngắn.

4. Chỉ có những emoticon (hình họa) hoặc các link, các ký tự không có ý nghĩa cụ thể, mà không viết bất kì thông tin gì khác.

5. Cố tình chia nhỏ nội dung bình luận một cách không cần thiết. Mọi thành viên đều có quyền thông báo lên BQT những bình luận spam trên website của chúng tôi. BQT sẽ xử lí nghiêm khắc với mọi hành vi spam.

III. QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 1. Quy chế xử lý các vi phạm

1. Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối tư cách thành viên trên website hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức mà không cần báo trước, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản quy định này.

2. Tùy theo mức độ vi phạm, các thành viên sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hay email hoặc treo nick vĩnh viễn mà không cần thông báo trước

3. Tối đa với mỗi lỗi vi phạm, thành viên sẽ được nhắc nhở 1 lần. Nếu thành viên vẫn tái phạm thì bình luận sẽ bị xóa mà không báo trước.

Điều 2: Các bước xử lý vi phạm

1. BQT sẽ  thông báo lỗi vi phạm của thành viên đó theo quy định, điều khoản nào của chúng tôi.

2. Thực hiện xóa bài hay thông tin vi phạm của thành viên.

3. Khi thành viên tiếp tục mắc những lỗi đã vi phạm, BQT sẽ treo hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn tùy thuộc vào mức độ vi phạm của thành viên.

Điều 3: Các vi phạm nghiêm trọng

Đối với các vi phạm nghiêm trọng, thành viên sẽ khóa nick ngay lập tức, mà không cần báo trước, bao gồm các hành vi sau:

1. Vi phạm quy định trong việc đặt nickname, avatar, khai báo thông tin cá nhân.

2. Hành vi coi thường, lăng mạ, vu khống bất kỳ thành viên nào.

3. Vi phạm các nội dung ở Điều 1, Mục II.

4. Tham gia website của chúng tôi với mục đích quấy rối, phá hoại.

IV. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BẢO ĐẢM

1. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi bị giới hạn bởi pháp luật. Chúng tôi không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ giao dịch thương mại hoặc dịch vụ nào thông qua website mà không qua công cụ thanh toán của chúng tôi.

2. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp lý hoặc người nào cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên website.

3. Chúng tôi từ chối đảm bảo rằng toàn bộ, hoặc một bộ phận của chúng tôi không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là không an toàn cho bạn.

4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên website của chúng tôi đến hoặc chứa thông từ bên thứ ba, hoặc được các thành viên khác của website đưa lên.

5. Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng mọi thông tin từ chúng tôi là quyền quyết định của riêng bạn, và tất cả các yếu tố rủi ro của nó không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

6. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

7. Bạn đồng ý chấp nhận mọi nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí)  ... có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong bản quy định này hoặc từ việc sử dụng trái phép của bạn đối với chúng tôi.

V. LƯU Ý

1. Quy định của chúng tôi có thể được thay đổi, cập nhật để phù hợp với từng thời kỳ, mong các bạn sẽ theo dõi thường xuyên để kịp thời biết những thay đổi của chúng to.

2. Nếu còn thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm các thông tin khác, bạn gọi 04 6273 1136 để được hỗ trợ và giải đáp.