Tin Hoạt động >> Tiếp Công Dân
Ngày làm việc thứ 2, HĐND tỉnh khóa 14

Cập nhật: 15/09/2010

Sáng nay (16/7), HĐND tỉnh bước vào ngày làm việc thứ 2. Trong buổi sáng, HĐND tập trung vào những vấn đề: kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13; tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2010; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Thường trực HĐND tỉnh; kiện toàn chức danh UBND tỉnh, báo cáo công tác của các ngành Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an, Quân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14
 
Qua tiếp xúc cử tri tại 18 điểm trong toàn tỉnh với 2.030 cử tri về dự, ông Đặng Xuân Thiều – Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ HĐND tỉnh khóa 14.
 
                                
                                   Đồng chí Đặng Xuân Thiều - Phó chủ tịch HĐND tỉnh
                                         báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

 

 Các cử tri đề nghị UBND tỉnh:
- Có chính sách đầu tư hợp lý, đồng bộ, đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng trụ sơ làm việc, nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố, cơ giới hóa trong nông nghiệp, phát triển các làng nghề truyền thống, dồn điền đổi thửa để quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, đẩy nhanh cứng hóa kênh mương nội đồng gắn với hệ thống giao thông một cách đồng bộ theo quy hoạch nông thôn mới.
- Cần có những biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về phân bón, thuốc trừ sâu, giống lúa… nhằm hạn chế thấp nhất hàng hóa, vật tư nông nghiệp kém chất lượng; tiếp tục có chính sách hỗ trợ giá vật tư nông nghiệp..
- Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm việc đầu tư xây dựng cơ bản các công trình xây dựng. 
-  Xóa bỏ sự độc quyền của ngành điện nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực này nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…
- Tiếp tục đầu tư kinh phí mở rộng, nâng cấp phòng khám đa khoa tuyến huyện và hỗ trợ nâng cấp trạm xá cấp xã…
- Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân tự ý mở lớp dạy thêm mà chất lượng thấp, có hiện tượng dạy trước chương trình của năm học mới gây bức xúc trong dư luận và xã hội.
-  Chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp quản lý, kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan truyền thông hạn chế việc quảng cáo rộng rãi các trò chơi có nội dung không lành mạnh.
- Có chính sách đối với những người tham gia kháng chiến …

Các cử tri phản ánh: gần đây giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng, sữa, thuốc chữa bệnh liên tục tăng gây khó khăn cho đời sống và sản xuất của nhân dân.  
 
Thủ tục cấp thẻ BHYT rất chậm, gây khó khăn cho người mất thẻ, đổi thẻ. Tình trạng một số  bộ phận y, bác sĩ vi phạm đạo đức nghề nghiệp vẫn xảy ra ở một số bệnh viện. Giá thuốc bán trong bệnh viện cao hơn giá thuốc bán ngoài thị trường gây bức xúc trong nhân dân.
 
Ngành học mầm non còn nhiều bất cập: lương giáo viên thấp, nhiều giáo viên dạy lâu năm, tuổi đã cao về nghỉ hưu không có chế độ BHXH.
 
Tình trạng tin nhắn rác, tin nhắn mang tính chất lừa đảo, tin nhắn quảng cáo không cần thiết của mạng di động gây phiền hà và thiệt hại cho người sử dụng.
 
Chế độ tiền thờ cúng liệt sỹ thấp, tiến độ đổi bằng Tổ quốc ghi công, chi trả chế độ theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ rất chậm. Việc thu 20% tiền chữa bệnh đối với những người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ là quá cao, không công bằng.
 
Vấn đề môi trường, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng tăng. Mà nguyên nhân chủ yếu là do các trò chơi bạo lực trên mạng Internet, quy định của Nhà nước với các hiệu cầm đồ không chặt chẽ.
 
Tình trạng nhiều người, nhất là thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu diễn ra ở nhiều nơi làm mất trật tự, kỷ cương, là nguy cơ gây tai nạn giao thông.
 

Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống……

 
Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
 

Đồng chí Đỗ Đình An - Ủy viên UBND, Chánh Thanh tra tỉnh thông báo: nhìn chung công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được các địa phương, đơn vị quan tâm và thực hiện khá nghiêm túc. Công tác tiếp dân được cải tiến. Trong đó, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm nhằm phát hiện các sơ hở, bất cập trong quản lý, kiến nghị sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách tham nhũng, lãng phí góp phần ổn định tình hình. Số lượt công dân đi khiếu nại tố cáo, số vụ việc khiếu nại tố cáo đông người giảm so với cùng kỳ năm 2009, tính chất không gay gắt, phức tạp nhưng vẫn còn một số vụ việc khiếu kiện còn kéo dài; tỷ lệ đơn thư gửi vượt cấp còn cao.

 
Nguyên nhân của tình trạng này là do nhu cầu thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tăng cao, liên quan trực tiếp đến đời sống và việc làm của một bộ phận dân cư; cơ chế quản lý, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất chưa thống nhất và thường xuyên thay đổi nên đã xảy ra tình trạng các dự án khác nhau thì chế độ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất khác nhau. 
 
                               
                                                     Các đại biểu HĐND tỉnh
 

  - Tiếp công dân:  6 tháng đầu năm 2010: các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 2.141 lượt người, giảm 924 lượt người so với cùng kỳ năm 2009.

- Tiếp nhận đơn thư: các cấp, ngành trong tỉnh tiếp nhận 713 đơn với các nội dung: khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách xã hội (chế độ tiền lương, nghỉ hưu, chính sách đối với cán bộ y tế xã, hợp tác xã nông nghiệp, giáo viên mầm non….)
 
- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: giải quyết 97/104 đơn. Kiến nghị thu hồi 524 triệu đồng, 400 m2 đất, khôi phục quyền lợi cho công dân 234 triệu đồng.
 
- Thanh tra kinh tế xã hội: Từ đầu năm 2010 đến nay, Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành đã triển khai 95 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 398 lượt đơn vị; phát hiện số tiền sai phạm 2.495 triệu đồng, 122.199 m2 đất; kiến nghị thu hồi 1.6100 triệu đồng, 27.877 m2 đất.
Đã thu hồi 1.344,2 triệu đồng; 27.877 m2 đất.
Một số chế độ chính sách xã hội còn bất cập như chế độ mất sức, chế độ đối với cán bộ HTX nông nghiệp khi chuyển đổi theo luật HTX.
 
Công tác quản lý, điều hành ở một số địa phương, đơn vị còn yếu kém, thiếu công khai dân chủ, gây nghi ngờ thắc mắc trong quần chúng nhân dân. Lãnh đạo một số nơi chưa tích cực giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, việc thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại thiếu kiên quyết.
 
Kết quả thanh tra đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý. Đồng thời có những kiến nghị bổ sung, sửa đổi về cơ chế, chính sách và kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cá nhân, tập thể có sai phạm, khuyết điểm, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn trật tự kỷ cương và tăng cường công tác quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
 
Để phát huy kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2010, khắc phục các thiếu sót, tồn tại, thực hiện tốt hoạt động thanh tra, xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2010, Thanh tra tỉnh đã trình trước HĐND tỉnh những nhiệm vụ 6 tháng tiếp theo:
 
- Duy trì tiếp dân thường xuyên theo quy định, tham mưu và bố trí lịch tiếp dân định kỳ; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh và đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ địa phương, cơ sở.
 
-  Giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải lập kế hoạch cụ thể, có biện pháp tích cực để giải quyết từng vụ việc.
 
- Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương, đơn vị.
 
Kiện toàn chức danh UBND tỉnh
 
HĐND tỉnh cũng đã kiện toàn chức danh Ủy viên UBND tỉnh.
 
- Đồng chí Trần Văn Vệ - Giám đốc Công an tỉnh do sự điều chuyển công tác đến Tổng cục cảnh sát nên HĐND khóa XIV đã tiến hành bổ khuyết chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Ông Trần Xuân Tuyết - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được bổ sung vào chức danh này với tổng số phiếu là 91,9%.
 
Cùng với đó, các đồng chí: Đàm Văn Vượng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Cao Thị Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trần Xuân Vi – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Nguyễn Hữu Dưỡng – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Lê Thị Kim Liên – Trưởng ban Pháp chế đã báo cáo tờ trình về Đề án thực hiện Nghị quyết 92 của Chính phủ, kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2011, mức thu học phí các cấp học trên địa bàn, báo cáo công tác kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.
Các tin khác
 
Số lượt truy cập: 2316905