Tin Hoạt động >> Tiếp Công Dân
Thái Bình: Giải quyết đúng luật vẫn tiếp khiếu

Cập nhật: 15/09/2010

Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng đã xem xét giải quyết có lý, có tình nhưng bà Trần Thị Chén (trú tại phường Trần Lâm, TP Thái Bình) vẫn không chấp hành, liên tục gửi đơn khiếu nại kéo dài.
Được biết, năm 1993, thực hiện tinh giảm biên chế theo Quyết định số 176/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Sở Văn hoá Thông tin (VHTT) tỉnh Thái Bình (nay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch) đã quyết định cho bà Trần Thị Chén (trú tại phường Trần Lâm, TP Thái Bình) nghỉ hưu.

Không đồng ý, bà Chén liên tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng yêu cầu được làm việc trở lại hoặc nghỉ hưu với 3 điều kiện: Nâng lương từ năm 1993 theo thang lương hiện hành; nhận con trai bà (trình độ trung cấp) vào cơ quan Sở (VHTT) làm việc; bồi thường phí tổn đi khiếu nại.

Ngày 29/8/2000, UBND tỉnh ra Quyết định số 400/QĐ-UB giải quyết khiếu nại cuối cùng khẳng định: Sở VHTT cho bà Chén nghỉ hưu là phù hợp với chính sách của Nhà nước và thực tiễn ở Công ty Phát hành sách Thái Bình; bác bỏ yêu cầu nâng lương, bồi thường phí tổn… của bà Chén.

Tiếp đó, Vụ Thanh tra pháp chế - Bộ Nội vụ đã làm việc trực tiếp với bà Chén tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh Thái Bình. Ngày 6/10/2003, Bộ Nội vụ có công văn trả lời thống nhất với quyết định giải quyết của UBND tỉnh tại Quyết định số 400/QĐ-UB.

Ngày 22/5/2006, trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, Thanh tra Chính phủ kết luận: Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Thái Bình là phù hợp với quy định của pháp luật; bác bỏ những yêu cầu trái với chế độ chính sách của bà Chén.

Tuy nhiên, xét hoàn cảnh của gia đình bà Chén, UBND tỉnh Thái Bình đã đề nghị và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đồng ý điều chỉnh mức lương từ 359 đồng lên 359 đồng + 12% vượt khung (tương đương hệ số lương 3,07, cao hơn so với yêu cầu của bà Chén) để tính lương hưu.

Năm 2008, được UBND tỉnh bổ sung biên chế, Sở VHTT cũng ra quyết định tiếp nhận công tác cho con bà Chén là anh Bùi Chiến Thắng từ Công ty cổ phần phát hành sách về Văn phòng Sở công tác. Nhưng, bà Chén vẫn không chấp hành, tiếp tục khiếu nại.

Đề nghị bà Chén chấp hành các văn bản đã có hiệu lực pháp luật, chấm dứt khiếu nại.
 
Các tin khác
 
Số lượt truy cập: 2316863