Tin Hoạt động >> Thanh tra dự án
Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, công trình - hạng mục công trình hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Cập nhật: 15/09/2010

 
Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, công trình - hạng mục công trình hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
 
 
Số lượt truy cập: 2316914