Tin Hoạt động >> Thanh tra đại lý Internet

Thanh tra các đại lý Internet công cộng

Đầu tháng 6/2008, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng TP.Thái Bình tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet công cộng.

Kiên quyết cắt đường truyền tới đại lý Internet sau 23h

Bộ Thông tin Truyền thông tái khẳng định việc quản lý chặt quán Net vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch từ ngày 1/9, bấp chất những ý kiến trái chiều. Các ISP cũng cho biết đã sẵn sàng chấp hành yêu cầu của Bộ.

 

 
Số lượt truy cập: 2316887