Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại hành chính theo quy định của Luật khiếu nại 2011

Trong 02 ngày 20-21/11, tại Hà Nội, Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại hành chính theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. Tham gia tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu chi tiết các quy định về trình tự, thủ tục và nội dung giải quyết khiếu nại hành chính của Luật Khiếu nại 2011 và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung của Luật Khiếu nại; hướng dẫn thống nhất việc áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính trong cả nước.

Minh oan cho hơn 300 người khiếu kiện

(Dân trí) - Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012 của Chính phủ gửi tới Quốc hội trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 4 nêu kết quả hơn 84% số đơn thư được giải quyết, minh oan cho 343 người. 528 vụ việc tồn đọng cơ bản được “giải phóng”

Giao ban công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với các Bộ, ngành tại Thanh tra Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, phức tạp, tồn đọng, kéo dài, sáng 26/7/2012 tại Thanh tra Chính phủ đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với các Bộ, ngành. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, chủ trì Hội nghị.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta luôn coi giải quyết khiếu nại, tố cáo chính là một biện pháp quan trọng và thiết thực để củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. - Khiếu nại, tố cáo là một quyền cơ bản của công dân, là quyền dân chủ của công dân:

Giải quyết khiếu nại về đất đai theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP

Ngày 25-5-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Nghị định có 7 chương với 68 điều, với những quy định rõ ràng, cụ thể hơn.

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Tại khoản 1 Điều 36 Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005 sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại tố cáo năm 2004 quy định

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND cấp huyện còn thấp.

Trong năm 2008 các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực để chỉ đạo, tổ chức, triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

  
 
Số lượt truy cập: 2316861