Sơ đồ tổ chức 

TỔNG SỐ CBCC CƠ QUAN THANH TRA TỈNH 45 ĐỒNG CHÍ

Số

tt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

I

Lãnh đạo

 

 

 

1

Vũ Quang Dương

Phó chánh Thanh tra - Phụ trách Thanh tra tỉnh

0227 3838228

0913291908

2

Vũ Quý Châu

Phó chánh Thanh tra

0227 3838227

0912288531

3

Trần Trung Dũng

Phó chánh Thanh tra

 

II

Văn phòng

( gồm 09 đồng chí)

 

 

 

1

Phạm Công Dịch

Chánh Văn phòng

0227 3838238

0973309362

2

Trần Ngọc Diên

Phó Chánh VP Tổng hợp

 

0948468699

3

Ngô Quốc H­ưng

Phó Chánh VP Hành chính

 

0913291415

III

Phòng Nghiệp vụ 1

( gồm 6 đồng chí)

 

 

 

1

Nguyễn Đức Thắng

Trưởng phòng

0227 3838230

0989743635

2

Nguyễn Quốc Anh

Phó Trưởng phòng

 

0912236745

IV

Phòng Nghiệp vụ 2

( gồm 6 đồng chí)

 

 

 

1

Hà Ngọc Vĩnh

Trưởng phòng

0227 3832209

0912436059

2

Phạm Văn T­ưởng

Phó Trưởng phòng

 

0917372270

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

 

0978098319

V

Phòng Nghiệp vụ 3

 ( gồm 5 đồng chí)

 

 

 

1

Phạm T Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng

 

0982983887

VI

Phòng Nghiệp vụ 4

( gồm 5 đồng chí)

 

 

 

1

Bùi Thị Oanh Hải

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

 

0904810098

2

Trần Duy Bách

Phó Trưởng phòng

 

0989141990

VII

Phòng Nghiệp vụ 5

( gồm 6 đồng chí)

 

 

 

1

Lê Hồng Quân

Trưởng phòng

0227 3839280

0989081827

2

Trần Đức Thuyên

Phó Trưởng phòng

 

0983610297

3

Lã Tuấn Minh

Phó Trưởng phòng

0936215078

VII

Phòng Nghiệp vụ 6

( gồm 5 đồng chí)

 

 

 

1

Vũ Mạnh Hùng

Trưởng phòng

0227 3645151

0985447568

2

Trần Thị Minh Hạnh

Phó Trưởng phòng

 

0904705939

3

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Trưởng phòng

0917621125


 
Số lượt truy cập: 2316870