Ban lãnh đạo 

-        Ðồng chí Vũ Quang Dương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

                                     Ðiện thoại cơ quan: 036 3 838228; Di động 0913291908

                 -        Ðồng chí Vu Quý Châu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

                                     Ðiện thoại cơ quan: 0363 838227; Di động 0912288531

                 -        Ðồng chí Trần Trung Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

                                     Ðiện thoại cơ quan: 036 3 838229; Di động

 
Số lượt truy cập: 2316867